هلدینگ سپنتا

هلدینگ ساختمانی سپنتا

شرکت سپنتا متشکل از شرکت مشاور طراحی نظارت ارشد، شرکت مجری ذیصلاح ساختمانی پایه 1، شرکت ژئوتکنیک، جوش و بتن است که از سال 89 فعالیت خود رو شروع کرده و روز به روز در حال گسترش میباشد. اعضا شرکت متشکل از مهندسین جوان و دارای تحصیلات مرتبط با پروانه صلاحیت نظام مهندسی تهران هستند و بیشتر فعالیت های شرکت زیر نظر نظام مهندسی تهران انجام میشود.
90% قراردادی عمومی
75% مدیریت ساخت و ساز
99% طراحی و ساخت
53% پروژه های ویژه
test alt