ستون گذاری پلان معماری

ستون گذاری

ستون گذاری از مهم ترین مراحل پلان های معماری است، اهمیت پلان ستون گذاری به مقاومت و ایستادگی ساختمان بر می گردد، ستون گذاری پلان منحنی مقداری پیچیده بوده و نیاز به تخصص و تجربه دارد و جزء ستون گذاری پلان های سخت است، هلدینگ ساختمانی سپنتا در این مقاله به آموزش ستون گذاری پلان معماری و اهمیت آن در صنعت ساخت و ساز خواهد پرداخت، پس تا انتها با ما همراه باشید. 

تعریف پلان ستون گذاری

وظیفه ستون انتقال بارهای ساحتمان به پی می باشد، بنابراین انتخاب محل ستون ها و فاصله آنها از یکدیگیر اهمیتِ ویژه ای پیدا می کند، محل و فاصله ستون ها باید به گونه ای باشد که با حداقل تعداد ستون، کل بارها ساختمان به زمین منتقل شود؛ آشنایی کامل مهندس معمار با استانداردهای اولیه سازه باعث می شود تا بتواند به خوبی محل ستون ها، مهاربند ها و دیوارهای برشی را در پلان معماری پیش بینی کند.

اصول ستون گذاری

چرا ستون گذاری پلان مهم است؟

 1. تشخیص بهترین محل برای ستون ها، تاثیر قابل توجهی در هزینه های پروژه دارد.
 2. تاثیر پلان ستون گذاری روی نتیجه نهایی پروژه بسیار است و یک ساختمان ایمن، زیبا و کارآمد نیاز مند پلان ستون گذاری خوب می باشد.
 3. رعایت استانداردها در پلان ستون گذاری باعث پیاده سازی سازه طبق الزامات مربوط به آیین نامه 2800 مقررات ملی ساختمان می شود.

نکاتی مهم درباره ستون گذاری پلان

 1. ستون گذاری پلان معماری را به شکل منظم و در یک راستا انجام دهید . این نظم را سعی کنید تا حد ممکن رعایت کنید.
 2. موقعیت ستون ها را کامل بررسی کنید.هر ستونی که در پلان طبقات می خواهید کار کنید، حتما موقعیت ستون را در پلان پارکینگ نیز بررسی کنید.
 3. سعی کنید موقعیت داکت‌های تأسیساتی را در هنگام ستون گذاری پلان معماری در نظر بگیرد.
 4. اگر می‌خواهید شما را به‌عنوان یک مهندس معمار باتجربه و متخصص طراحی پروژه‌های ساختمانی بشناسند، این نکته را در نظر داشته باشید که هرگز یک پلان معماری را بدون اینکه ستون گذاری کرده باشید، برای انجام محاسبات به مهندس سازه ندهید.
 5. همیشه در نظر داشته باشد که در اولین مرحله از ستون‌گذاری پلان معماری باید ستون‌هایی را در پلان جانمایی کنیم، که مکان آن‌ها در پلان معماری قطعی می باشد، به عنوان مثال ستون‌های اطراف سرویس‌پله و همچنین ستون‌هایی در مرز زمین و در جداره‌های اصلی قرار دارند باید ابتدا کار شوند.
 6. در تعیین محل ستون ها به قسمت های اساسی ساختمان (دستگاه پله، آسانسور، نورگیرها، داکت ها)توجه شود.
 7. بهتر است در چهار گوشه ی دستگاه پله ستون پیش بینی شود.
 8. مهم ترین نکته در طراحی پلان و ستون گذاری این است که به هزینه ها توجه داشته باشید زیرا بعضی از سیستم های سقف بسیار گران هستند و ممکن است مشکلات بسیاری ایجاد کند.

ستون گذاری پلان

ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺳﺘﻮﻥ ﻫﺎ

ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺍﺣﺘﻰ ﻛﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻛﺎﻏﺬ ﭘﻮﺳﺘﻰ جهت ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺭﻭﻯ ﻣﻴﺰ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻴﺪ، ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻩ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻯ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺷﻤﺎﻝ ﺯﻣﻴﻦ، ﺭﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﻯ ﺷﻴﺖ (ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻘﺸﻪ) ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ، ﺳﭙﺲ ﻛﺎﻏﺬ ﭘﻮﺳﺘﻰ ﺭﺍ ﺭﻭﻯ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺳﺘﻮﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ (+) ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻴﺪ.

ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺧﻄﻮﻁ ﺁﻛﺲ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﺎﻣﺶ ﭘﻴﺪﺍﺳﺖ ﺧﻂ ﺁﻛﺲ ﺧﻄﻰ ﻓﺮﺿﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻭﺳﻂ ﻫﺮ ﺳﺘﻮﻥ ﻣﻰ ﮔﺬﺭﺩ، ﺧﻂ ﺁﻛﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﻋﻤﻮﺩﻯ ﻭ ﺍﻓﻘﻰ ﻫﺮ ﺳﺘﻮﻥ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮﺩﺩ پس ﺳﻌﻰ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﺘﻮﻥ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺭﺍﺳﺘﺎ، ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﻼﻥ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻰ از خود بر جای ﻧﮕﺬﺍﺭﺩ.

نام گذاری خطوط آکس

ﺑﺮﺍﻯ استفاده راحت تر از نقشه بهتر است ﻫﺮ ﺳﺘﻮﻥ، ﺁﻛﺲ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﻋﻤﻮﺩﻯ ﻭ ﺍﻓﻘﻰ ﺑﺎ ﺣﺮﻭﻑ ﻻﺗﻴﻦ ﻭ ﻋﺪﺩ، ﻧﺎﻡ ﮔﺬﺍﺭﻯ کنید.

اندازه گیری خطوط آکس

ﺁﻛﺲ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ، ﺩﺭ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺁﻛﺲ ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ﺁﻛﺲ ﺁﺧﺮ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻴﺪ، ﺩﺭ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺁﻛﺲ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺩﻭ ﺭﻗﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻋﺸﺎﺭ ﻭ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

نحوه پیاده سازی ستون گذاری پلان معماری

هر کاری به تجربه و تخصص نیاز دارد اما با یاد گیری اصولی؛ میتوانیم بفهمیم چطور ستون گذاری پلان معماری را به بهترین حالت ممکن و به شکل کاملا اصولی پیاده سازی کنیم، قبل از تکمیل طراحی و قبل از ارائه طرح به مهندس محاسب پروژه باید برنامه پلان ستون گذاری پیاده شود یک مهندس معمار باید با استانداردهای اولیه سازه، به صورت کامل آشنا باشد، قدرت پیش بینی خود را بالا ببرد و بتواند به خوبی، محل ستون‌ها، مهاربندها و دیوارهای برشی را در پلان معماری خود پیش‌بینی کند.

نحوه پیاده سازی ستون گذاری پلان معماری

این مهم است که هر ستون در بهترین مکان خودشان جانمایی شده باشند و مهندس محاسب برای طراحی سازه ساختمان با مشکل مواجه نشود و نیازی به تغییر آکس‌بندی پلان و دوباره کاری، صرف انرژی و هزینه نباشد؛ در ستون گذاری پلان معماری باید به ضوابط ستون گذاری بر مبنای معماری ساختمان و ستون گذاری بر مبنای سازه ای ساختمان توجه داشت.

ستون گذاری بر مبنای معماری ساختمان

محل و فاصله ستون ها باید طوری تنظیم شود که با حداقل تعداد ستون ، ما بتوانیم کل بارهای ساختمان را به زمین منتقل کنیم، ستون گذاری نامناسب، باعث از بین رفتن فضاهای مفید آسانسور و راه پله می شود و مجبور به استفاده از آسانسوری با ظرفیت کمتر شویم. برای مواجه نشدن با این مشکلات سعی کنید عرض مورد نیاز راه پله ، آسانسور و سایر فضاها در پلان ستون گذاری در نظر گرفته شود.

فاصله بین ستون ها اهمیت بسزایی دارد به این علت که اگر فاصله بین ستونها کمتر از حد معمول باشد ، کیفیت فضاها از نظر معماری، ممکن است کاهش یابد .حساسیت بی جا نیز دردسر های خودش را به دنبال دارد، چرا که اگر این فاصله، بیشتر از حد معمولی تعیین شود ، به ناچار باید مقاطع تیر و ستون افزایش یابد که این مورد نیز نه تنها از نظر اقتصادی به صرفه نمی باشد، بلکه ایجاد آویز در تیرها را نیز به همراه دارد.

آموزش ستون گذاری پلان معماری

 • فاصله بین ستون ها (دهانه) رابطه مستقیمی دارد با نوع سیستم سقف انتخاب شده دارد به عنوان مثال سیستم سقف های مختلف تا ۱۵متر و یا بیشتر می توانند تحمل نیرو داشته باشند.
 • به نمای ساختمان و زیبایی ساختمان بهتر است اهمیت بیشتری دهید. سعی کنید محل ستون ها را به گونه ای  قرار دهید که از زیبایی ساختمان و ارتباط بین آنها به هیچ عنوان کم نکند
 • سعی کنید ستونها تا جایی که امکان دارد ،درون دیوارها ، جرزها و کمدهای دیوار کار کنید تا دیده نشوند و فضایی از داخل ساختمان نگیرد. در برخی موارد هم این مورد امکان ندارد اما بهتر است تا حد امکان این موضوع را بررسی کنید تا بهترین ستون گذاری را داشته باشید.
 • امتیاز داشتن پارکینگ یکی از امتیاز های بزرگ در یک ساختمان است و در محل قرار گیری ستون ها ی پارکینگ باید موارد بسیاری را در نظر بگیرید. به عنوان مثال محل قرارگیری ستونها در پارکینگ نباید مانع حرکت ماشین ها باشد. یا نباید به گونه ای ستون گذاری شود که فضای بی استفاده و اضافه ایجاد کند.
 • ستون گذاری بر مبنای ضوابط سازه ای را در نظر داشته باشید.
 • سعی کنید در پلان ستون گذاری ،قابهای بابر جانبی در هر راستا، نیروی زلزله همان راستا را تحمل کنند.نیروی زلزله از دو جهت بر ساختمان اثر می گذارد ،
 • جهت ستون گذاری نیز باید به نحوی طراحی شده باشد که قابهای موجود در سازه ، عمود برهم باشند..
 • اگر ساختمان دارای پیش امادگی هست مانند بالکن ، لازم نیست چهار طرف آن ستون تعبیه شود ، بلکه می توان بالکن را به صورت طره مدل کرد.طبق آیین نامه 2800 بایستی از احداث طره های بزرگتر از 1.5 متر پرهیز شود.
 • به نظم هندسی ساختمان توجه داشته باشید .برای رعایت نظم هندسی ساختمان اگر پلان دارای فرورفتگی یا شکستگی بود ، در محل تقاطع اضلاع آن از ستون استفاده کنید .
 • مراحل ستون گذاری در پروژه‌های اداری و تجاری و ساختمان‌های بزرگ‌تر و با مساحت بیشتر نیز به یک صورت است و تنها باید به نکته های بیان شده دقت کافی را داشت.

 ستون گذاری پلان منحنی و پیچیده

پلان ستون گذاری یکی از مهم ترین قسمت های معماری سازه است که اکثر معماران جوان و یا دانشجویان بعد از فارغ التحصیل شدن با ستون گذاری پلان منحنی بخصوص ستون گذاری پلان های پیچیده مشکل دارند، در این مقاله به آموزش ستون گذاری پلان معماری پرداخته ایم و نکته های ستون گذاری پلان معماری را بیان کرده ایم امیدواریم برای شما مفید بوده باشد، در ادامه چنانچه برای پیاده سازی و ترسیم ستون گذاری پلان معماری ساختمان خود به دنبال مهندسین معماری حرفه ای هستید، میتوانید همین حالا با کارشناسان ما در هلدینگ ساختمانی سپنتا تماس بگیرید.

02166004175

 

ارتباط با هلدینگ سپنتا

برای ارتباط با هلدینگ سپنتا مجری پروژه های ساختمانی از طریق شماره تماس زیر و قسمت درخواست مشاوره اقدام کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Table of Contents