نظارت بر ساخت و ساز با مهندس ناظر ساختمان

نظارت بر ساخت و ساز یکی دیگر از وظایف هلدینگ ساختمانی سپنتا میباشد که توسط مهندسین این مجموعه صورت میگیرد. خوب است بدانید کلیه روند اجرایی ساختمان باید صرفا توسط مهندس عمران پروژه که همان مجری ساختمان است و صلاحیت او از سمت سازمان نظام مهندسی کشور تایید شده، انجام شود.

ارائه خدمات نظارت بر ساخت و ساز در هلدینگ ساختمانی سپنتا، بدون واسطه با مالکین، سازنده ها و مهندسان انجام میشود و ما برای اجرای پروژه های عمرانی سهیمه اختصاصی خود را خواهیم داشت.

ناظر ساخت و ساز یا مجری ساختمان کیست؟!

مجری ساختمان نماینده فنی کارفرما در نظارت ساخت و ساز و اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظران پروژه و دیگر مراجع کنترل کننده می باشد. کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقیقی و دفاتر مهندسی به عنوان مجری طبق دستورالعمل های وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام گیرد.

مهندس مجری پروژه و ناظر ساختمانی

مهندس مجری پروژه و ناظر ساختمانی

مجری ساختمان مسئولیت کنترل صحت انجام کلیه عملیات اجرای ساختمان را برعهده دارد و در اجرای این عملیات باید مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی، و نقشه های مصوب مرجع صدور پروانه را رعایت نمایند. همچنین ناظر ساخت و ساز باید برنامه زمان بندی کارهای اجرایی را به اطلاع مهندس ناظر پروژه برساند.

وظایف مربوط به مجری ساختمان

استخدام مجری ساختمان جهت نظارت بر ساخت و ساز در کلیه پروژه های عمرانی امری ضروری و واجب است و بدون در نظرگرفتن نظرات کارشناسانه مجری ساخت و ساز، پروژه در حال انجام تاییدیه شهرداری را نخواهد گرفت.  کلیه مسئولیت های محوله به مجری ساختمانی در تمامی مراحل و عملیات اجرایی ساختمان به شرح زیر می باشد:

  • در اولین قدم مجری مربوطه موظف می باشد که تمامی مشخصات فنی ساختمان و نقشه‌های مورد اجرای مربوطه را قبل از هرگونه شروع به کاری مورد بررسی و مطالعه دقیق و کارشناسانه قرار دهد. در این مرحله و پس از بررسی کامل کلیه نقشه های مربوطه باید تمامی اشکالات و نقض ها در نقشه‌ها و عدم مغایرت و همخوانی ها بین پروانه ساختمان، مشخصات فنب ساختمان و نقشه های اجرایی عیب یابی گردد و در صورت ایجاد تغییر یا تغییراتی به کار فرما اعلام گردد.
  • در قدم بعدی مجری ساختمان با نظارت بر ساخت و ساز، موظف است برنامه زمانبندی برای اجرا به صورت تفصیلی از ابتدا تا نقطه پایانی کار با در نظر گرفتن زمانی برای امکان ایجاد توقف و شروع مجدد در نظر بگیرد و به کارفرما و هماهنگ کننده های مربوطه ارائه دهد.

همچنین ایجاد کردن شرایط مناسب برای نظارت بر عملیات اجرایی و هماهنگی‌های مربوطه بین ناظر هماهنگ کننده با سایر ناظرین و همچنین نظارت بر بخش‌هایی که پوشیده می گردند بر عهده مجری ساختمان می باشد.

  • ایمنی در کار جزو اصلی ترین مرحله در کار اجرایی مجری ساختمان و نظارت بر سازه می باشد، مجری موظف به در نظر گرفتن تمامی اصول ایمنی و مشکلات زیست محیطی مربوطه برای حفاظت از کارگاه و ساختمان های همجوار پروژه می باشد.
  • در کلیه روند اجرایی پروژه رعایت تمامی اصول مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و همچنین تطبیق کلیه عملیات اجرایی با نقشه های مربوطه و اصول مندرج در پروانه ساختمان؛ اصلی جدانشدنی از وظایف مجری میباشد.
  •  در آخرین قدم مجری باید بابت تمام تغییرات در برنامه اجرایی یا زمانبندی کار از کارفرما و طراح مربوطه موافقت و تایید کتبی اخذ نماید. 

شرایط عمومی مجری در هر پروژه

ر کل پروژه به کارگیری مهندسین مجرب و حرفه ای و کارگرانی استاد کار با مهارت فنی بالا عاملی تاثیر گذار در پیشرفت پروژه توسط مجری می باشد. بین کارفرما و مجری مربوطه طبق شرایط عمومی قرارداد به شرح مندرج در فصل ۸ شیوه نامه قراردادی به امضای طرفین منعقد می گردد.

مهندس ناظر مقیم کیست؟

مطابق با شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره 4 ماده 11 آیین نامهاجرایی قانون نظام مهندسی کشور، مهندس مقیم ساختمان دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی بوده و برای نظارت بـر انجام امور اجرایی در حدود صلاحیت خود در هر بخش باید به صورت تمام وقت در كارگاه ساختمانی حضور داشته باشد. 

شرایط همکاری با هلدینگ ساختمانی سپنتا در بحث طراحی و نظارت پروژه 

تمام مالکین درصورتی که قصد پیش بردن پروژه های ساخت و ساز با متراژ بالاتر 3500 متر داشته باشند، قادر خواهند بود ناظر پروژه را در بخش های مختلف خودشان انتخاب کنند، هلدینگ ساختمانی سپنتا از 5 شرکت مرتبط تشکیل شده که هرکدام ازین شرکت ها میتوانند ناظر 2 پروژه باشند، همچنین لازم است بدانید که هزینه این خدمات کاملا مطابق با تعرفه های سازمان نظام مهندسی کشور محاسبه خواهد شد.

شرایط همکاری با هلدینگ ساختمانی سپنتا در بحث طراحی و نظارت پروژه 

نظارت بر ساخت و ساز با هلدینگ ساختمانی سپنتا

همان طور تا اینجا گفته شده استفاده از تجربیات و نظرات مهندس ناظر پروژه و مهندس مجری ساختمانی جزو واجبات در ساختمان سازی و پروژه عمرانی میباشد، از این رو اگر به دنبال شرکتی ناظر و خوب برای پروژه های خود در تهران هستید، میتوانید با ما تماس بگیرید و نظارت ساخت و ساز خود را به هلدینگ مهندسین مشاور سپنتا بسپارید.

02166004175