خدمات مدیریت پیمان

مدیریت پیمان

خدمات مدیریت پیمان

پیمان مدیریت نوعی قراردارد است که در آن کارفرما شرکت و یا شخص پیمانکاری را که دارای علم ساخت و ساز باشد را برای مدیریت کل پروژه ساخت ، انتخاب می نماید . پیمانکار در این قرارداد وظیفه مدیریت پروژه ، تعیین برنامه برای اجرای پروژه ، استخدام افراد متخصص و ... را بر عهده دارد .

مزایای روش پیمان مدیریت عبارتند از:

 • کاهش هزینه
 • کاهش مسئولیت های کارفرما
 • صرفه جویی در زمان
 • تسریع امور

شرح وظایف مدیریت پیمان اجرای ساختمان :

  • بررسی و برآورد اولیه هزینه‌های اجرایی با توجه به نقشه‌ها و مشخصات فنی و اجرایی پروژه

 

  • تهیه و خرید کلیه مصالح و یا اجاره لوازم و ابزار و ماشین‌آلات اقدامات لازم جهت اخذ انشعابات

 

  • نظارت کامل و دقیق و ایجاد هماهنگی‌های لازم در اجرای به موقع و صحیح ساختمان

 

  • تهیه صورت هزینه‌های انجام‌شده و ارائه آن به صاحب کار

ازآنجا که اغلب مجریان طرحهای بزرگ عمرانی موفق به تکمیل و راه اندازی طرحهایشان، مطابق زمان و هزینه های پیش بینی شده نمی شوند، با مشکلات زیادی مواجه می باشند.

پیچیدگی تکنولوژیکی، تنوع تخصصهای مورد نیاز، نامناسب بودن طراحی ها ، حجم عظیم فعالیتها و همچنین تعداد زیاد سازمانها و افراد درگیر در طرح، همگی از مسائلی هستند که اغلب مجریان طرح را در پروژه های بزرگ و پیچیده از رسیدن به اهداف پروژه باز می دارند.

معضلات ناشی از این مسائل، زمانی نمود بیشتری خواهد داشت که مجری طرح تجربه و تخصص لازم را در اداره کردن پروژه های مدیریت پیمان مشابه کسب نکرده باشد و علیرغم نداشتن ذهنیت روشن نسبت به فعالیتها ونیازهای آتی پروژه، مسئولیت مدیریت و هماهنگی طرح را نیز بر عهده گیرد.مدیریت پیمان اجرای ساختمان بلند مرتبه را نیز برعهده مجری طرح می باشد.

درصد در مدیریت پیمان یا MC

با توجه به نوع قرارداد درصد مدیریت پیمان نیز متفاوت است. این تفاوت به طور مثال در ساخت ویلا یا ساختمان، بسته به حجم کار و نوع قراردادی که منعقد می‌شود، با میزان درصد و حق‌الزحمه مجری و پیمانکار ساختمان، یک رابطه مستقیم دارد.

هر چقدر حجم کار کمتر و یا زیادتر شود، بسته به حجم کار، میزان درصد مدیریت پیمان نیز کمتر و یا بیشتر می‌شود. دلیل این تفاوت هم این است وقتی که حجم کار خیلی زیاد باشد و میزان توافق حق مدیریت کمتر و یا نصف حق مدیریت پیمان در یک کار کوچک باشد، باز هم به نسبت سود بیشتری را برای مدیر پیمان خواهد داشت.

مزایای روش مدیریت پیمان یا مدیریت طرح

با توجه به نظارت مستقیم MC بر عملیات اجرایی پیمانکاران ساخت نیازی به خدمات نظارتی مهندسین مشاور نیست.

در صورتیکه MC در اواسط فاز طراحی و یا زودتر به کار گرفته شود، با ادغام شدن درون تیم طراحی و هماهنگی با تیم طراح قادر خواهد بود تجربیات و مهارتها مربوط به ساخت را در طراحی ها اعمال نماید تا منجر به کاهش زمان، هزینه، اجرایی شدن بهتر طرحها و افزایش امکان آنالیز مهندسی ارزش در مراحل طراحی و ساخت گردد.

  • با توجه به نظارت مستقیم MC بر عملیات اجرایی پیمانکاران ساخت نیازی به خدمات نظارتی مهندسین مشاور نیست.

 

  • حضور مدیریت پیمان در ایجاد هماهنگی مابین پیمانکاران ساخت و رفع مشکلات آنان موثر است و از تداخل در کارها جلوگیری می کند.

 

  • چون مدیریت پیمان مستقیماً در طراحی و اجرا شرکت نمی کند، می تواند فارغ از مسایل مستقیم اجرایی منحصراً به مدیریت، برنامه‌ریزی و کنترل هزینه بپردازد.

 

  • تنها هدف MC جلب رضایت کارفرما ,حفظ منافع آن است ، بنابراین تمایلات سودجویانه پیمانکاری ندارد.

 

  • در این روش رقابت شدیدی مابین پیمانکاران ساخت ایجاد میگردد، زیرا کار به بسته های کوچکتری تقسیم شده است و پیمانکاران با انجام صحیح و بموقع آن، سعی در به دست آوردن بسته های کاری بیشتری دارند.

 

مديريت بر تداركات­، ساخت و نصب و خدمات تكميلي پیمان کاری

 

  • شامل ابلاغ شروع كار به پيمانكار منتخب براي اجرا

 

  • بررسي و تأييد روش اجراي كار پيشنهادي توسط پيمانكار

 

  • بررسي و اعلام نظر در مورد تكنولوژي اجراي كار پيشنهاد شده توسط پيمانكار

 

  • تحويل ساختگاه براي تجهيز كارگاه به پيمانكار ساخت و هماهنگي در خصوص مسايل حقوقي مربوط به تملك اراضي

 

  • بررسي و تأييد مدارك فني مربوط به مشخصات

 

  • چگونگي انجام، زمان و استانداردهاي تجهيز كارگاه

 

  • بررسي متن قراردادهاي منعقد شده با عوامل انجام خدمات تداركات موردنياز پروژه

 

  • بررسي و تأييد فهرست اقلام مصالح و تجهيزات عمده و اصلي موردنياز براي سفارش

 

  • بررسي و تأييد روش­هاي تهيه مصالح، تجهيزات و ماشين آلات

 

  • نظارت بر فرآيند ساخت كالا و تجهيزات

 

  • انجام كنترلهاي كيفي

 

  • بازرسي فني و آزمايشهاي كارخانه­اي به منظور اطمينان از رعايت استانداردهاي فني

 

  • بررسي و تأييد مشخصات فني مصالح و تجهيزات تهيه شده توسط پيمانكار در انطباق با اسناد

 

  • كسب اطمينان از انجام اقدامات لازم براي پوشش بیمه ای

 

  • حمل، تحويل گرفتن و ترخيص اقلام و تجهيزات وارداتي

 

  • كنترل روش­هاي اجراي كار با كسب اطمينان از تطابق آن با مدارك طراحی

 

  • استانداردها، كنترل رعايت استاندار­دهاي ايمني كارگاه با كسب اطمينان از كفايت اقدامات پيشگيرانه انجام شده توسط پيمانكاران

 

[media_carousel images=”[{"attachment_id":776,"url":"\/\/sepantaeng.com\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/6-compressor.jpg"}]” _array_keys=”{"images":"images"}” _made_with_builder=”true”][/media_carousel]

مديريت بر تداركات­، ساخت و نصب و خدمات تكميلي پیمان کاري

 • شامل ابلاغ شروع كار به پيمانكار منتخب براي اجرا
 • بررسي و تأييد روش اجراي كار پيشنهادي توسط پيمانكار
 • بررسي و اعلام نظر در مورد تكنولوژي اجراي كار پيشنهاد شده توسط پيمانكار
 • تحويل ساختگاه براي تجهيز كارگاه به پيمانكار ساخت و هماهنگي در خصوص مسايل حقوقي مربوط به تملك اراضي
 • بررسي و تأييد مدارك فني مربوط به مشخصات
 • چگونگي انجام، زمان و استانداردهاي تجهيز كارگاه
 • بررسي متن قراردادهاي منعقد شده با عوامل انجام خدمات تداركات موردنياز پروژه
 •  بررسي و تأييد فهرست اقلام مصالح و تجهيزات عمده و اصلي موردنياز براي سفارش
 • بررسي و تأييد روش­هاي تهيه مصالح، تجهيزات و ماشين آلات
 • نظارت بر فرآيند ساخت كالا و تجهيزات
 • انجام كنترلهاي كيفي
 • بازرسي فني و آزمايشهاي كارخانه­اي به منظور اطمينان از رعايت استانداردهاي فني
 • بررسي و تأييد مشخصات فني مصالح و تجهيزات تهيه شده توسط پيمانكار در انطباق با اسناد
 • كسب اطمينان از انجام اقدامات لازم براي پوشش بیمه اي
 • حمل، تحويل گرفتن و ترخيص اقلام و تجهيزات وارداتي
 • كنترل روش­هاي اجراي كار با كسب اطمينان از تطابق آن با مدارك طراحي
 • استانداردها، كنترل رعايت استاندار­دهاي ايمني كارگاه با كسب اطمينان از كفايت اقدامات پيشگيرانه انجام شده توسط پيمانكاران

شرح خدمات مدیریت پیمان سپنتا

 • خدمات مدیریت، هماهنگی و مشاوره
 • تعیین خط مشی های اجرایی پروژه و رویه ها
 • برنامه ریزی، تهیه برنامه های زمان بندی، کنترل
 • پیشرفت عملیات و گزارش دهی به کارفرما
 • هماهنگی عملیات اجرایی و نظارت بر ساخت
 • کنترل و هماهنگی در مورد حمل و نقل، مواد و مصالح
 • کنترل مواد، مصالح وتجهیزات
 • بازرسی میدانی، تست و راه اندازی
 • خدمات دوره بهره برداری
 • برآورد و کنترل هزینه
 • تهیه اسناد و مدارک
 • کنترل کیفیت و تضمین کیفیت
 • مساعدت در امر استخدام و آموزش پرسنل بهره برداری

مدیریت پیمان در تهران

 •  کار مدیریت پروژه از دوش کارفرما برداشته شده ، مسائل فنی ، ایمنی ، ارتباط با همسایگان ، پیمانکاران جزه سازمانها به عهده تیم مدیریت پیمان است .
 • پیمانکار نگران تغییر قیمتها نیست ، تغییر قیمتها تاثیر بر کیفیت کار ندارد . پیمانکار به دنبال ادعای تغییر قرارداد بابت نوسانات بازار و تعدیل و … نیست .
 • درآمد پیمانکار وابسته به پیشرفت پروژه است و تمام موارد جانبی کنار گذاشته می شود .
 • کارفرما به سلیقه خود می تواند برخی جزییات را تغییر دهد و پیمانکار موظف به اجرای آن است . هزینه تغییرات به عهده پیمانکار نیست .
 • جزییات مالی ؛ خرید ها و پرداختها در اختیار کارفرما است و هزینه های واقعی پروژه به وی نشان داده می شود .
 • پیچیدگی های فنی تاثیری بر ادعای پیمانکار نداشته و تیم مدیریت موظف به اجرای تصمیمات کارفرما است .
Table of Contents