فازهای پروژه های عمرانی + نمونه نقشه عمرانی ساختمان

نقشه عمرانی ساختمان

پروژه های عمرانی شامل انواع مختلفی از احداث، نظارت و ارزیابی و … است که در این مقاله هلدینگ ساختمانی سپنتا قصد دارد شما را با فازهای پروژه های عمرانی که شامل فاز یک نقشه عمرانی و فاز دو نقشه اجرایی عمرانی ساختمان می‌شود آشنا سازد؛  همچنین می‌توانید در هر بخش نمونه نقشه عمرانی ساختمان برای فاز یک و دو را ببینید و دانلود کنید.

فازهای پروژه های عمرانی 

 • فاز صفر (طرح توجیهی): اولین مرحله از یک پروژه عمرانی است که به بررسی و شناسایی پروژه از جنبه های مختلف می پردازد. در این مرحله، نیازسنجی پروژه، مطالعات توجیهی فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی انجام می شود.
 • فاز یک (طراحی اولیه): شامل طراحی اولیه پروژه است. در این مرحله، طرح کلی پروژه، شامل پلان، نما و مقطع، تهیه می شود.
 • فاز دو (طراحی تفصیلی): شامل طراحی تفصیلی پروژه است. در این مرحله، نقشه های اجرایی پروژه، شامل نقشه های سازه، تاسیسات مکانیکی و برقی، تهیه می شود.
 • فاز سه (اجرا و ساخت): شامل اجرا و ساخت پروژه است. در این مرحله، عملیات اجرایی پروژه، از جمله خاکبرداری، بتن ریزی، اسکلت بندی، تاسیسات و نازک کاری، انجام می شود.
 • فاز چهار (بهره برداری و نگهداری): شامل بهره برداری و نگهداری از پروژه است. در این مرحله، پروژه به بهره برداری می رسد و اقدامات لازم برای نگهداری و تعمیرات آن انجام می شود.

فاز یک و دو پروژه های عمرانی 

نقشه هایی که ویژگی هایی همچون معماری ساختمان، نحوه استقرار و روابط فضاها که مشخصات نمای ساختمان را نشان می دهد جزء فاز یک نقشه عمرانی ساختمان و نقشه فاز دو شامل کمبود هایی مانند نوع سازه، نوع فونداسیون، ابعاد ستون های ،مسیر لوله و … می‌شود.

 

فاز یک نقشه اجرایی عمرانی

نقشه هایی که ویژگی هایی از قبیل معماری ساختمان، نحوه استقرار و روابط فضا ها که مشخصات نمای ساختمان را نشان می دهد جزء فاز یک نقشه اجرایی عمرانی است که بعد از طراحی و قطعی شدن طرح در مقیاس های 1:50 و یا 1:100 ترسیم می‌شوند. در این نوع نقشه می‌توان هزینه و زمان اتمام پروژه را  تخمین زد و بعد از آن مورد تایید کارفرما قرار بگیرد.

برای درک درست نقشه میتوان طرح های دقیق و زیبا مانند ماکت ارائه نمود؛ در این نوع نقشه کمبود های احتمالی طرح پیدا می شود و در مراحل بعدی اصلاح می شود.

فاز یک اجرایی
فاز یک اجرایی

فاز دو نقشه اجرایی عمرانی

نقشه های فاز یک عمرانی به دلیل اینکه دقت کافی برای اجرای پروژه ندارد و شامل کمبود هایی مانند نوع سازه، نوع فونداسیون، ابعاد ستون های ،مسیر لوله و … است بعد از طراحی نقشه فاز یک و تایید کارفرما نقشه فاز  دو عمرانی طراحی می شود. نقشه فاز دو از انواع مختلفی تشکیل شده که در ادامه به آن می پردازیم:

نقشه فاز دو معماری

نقشه های فاز دو معماری توسط مهندسان معماری طراحی می شود که در آن قسمت های مختلف ساختمان از جمله مشخصات کامل مصالح و جزئیات اجرایی تعیین می شود.

کنترل و هماهنگی این نوع نقشه بر عهده مهندسان معماری است و بعد از اتمام آن پروژه اجرا می شود و نقشه ها به مجریان پروژه تحویل داده می شود.

فاز دو اجرایی
فاز دو اجرایی

مطالعه بیشتر: معرفی شغل مهندس عمران

نقشه فاز دو تاسیسات مکانیکی

این نقشه توسط مهندسان مکانیک طراحی و ارائه می شود که سیستم آب رسانی، دفع فاضلاب، نحوه سرمایش و گرمایش را طراحی می کنند.

نقشه فاز دو تاسیسات الکتریکی

مهندسان برق وظیفه طراحی این نوع نقشه ها دارند که سیستم برق، روشنایی و تلفن را مشخص می کند.

نقشه فاز دو سازه

این نوع نقشه توسط مهندسان محاسب طراحی می شود که در آن فوندانسیون، ستون ها، تیر ها و پوشش سقف ها مشخص می شود.

 

مهندس طراح سازه در نقشه فاز یک برای شروع طراحی استفاده می کند ولی برای طراحی نقشه فاز دو ساختمان مسکونی باید به نکات مهمی توجه کند که در ادامه به آن می پردازیم:

کنترل نقشه موقعیت پروژه ساختمانی توسط مهندس محاسب

یک مهندس محاسب باید از محل اجرا پروژه بازدید داشته باشد تا از موارد زیر اطلاع یابد:

 • موقعیت پلاک های ساختمان های مجاور برای تصمیم گیری برای انتخاب سیستم سازه
 • برسی ارتفاع سازه ها ساختمان های مجاور برای تعیین درز انقطاع

هیچگاه دریفت طبقات سازه صفر نیست؛ بنابراین جهت عدم برخورد سازه مورد نظر با سازه‌ های مجاور در زلزله،  باید درز انقطاع در پلان در نظر گرفته شود. گاهی مهندس معمار تمام سطح زمین را در پلان معماری در نظر می­ گیرد اما لازم است میزان محاسبه‌ شده دقیق درز انقطاع با توجه به ارتفاع سازه و زمین یا ساختمان‌های مجاور، از پلان معماری کم شود.

 • برسی ارتفاع سازه و تراز های پی سازه های ساختمان های مجاور به جهت برسی ایمنی و تصمیم نهایی درمورد سازه نگهبان و دیوار های حائل

حتی‌ الامکان تراز طبقات سازه مورد نظر با تراز طبقات سازه‌ های مجاور اختلاف کمی داشته باشد تا در هنگام زلزله باعث خرابی نشود.

کنترل نقشه پلان ساختمان طبقات

مهندس طراح سازه باید پلان های طبقات پروژه را برسی کن تا به موارد زیر بدست یابد:

 • محل دقیق باز شو در پلان
 • نوع و مکان دیوار های تیفه بندی 

در اصول ساختمان سازی اگر وزن تیغه ها بیشتر از 200 کیلوگرم در متر مربع بود این بار بار مرده تلقی می شود.

 • برسی و کنترل ستون گذاری های پیشنهادی که توسط مهندس معماری گفته شده

ستون گذاری ها به دلیل اینکه  باید فاصله دهانه تیرها بیش از حد، زیاد نباشد کنترل می شود؛ مثلاً جهت بیشتر نشدن عمق تیرها از حد ضخامت معمول سقف‌ها (حداکثر 40 سانتی متر) بهتر است فاصله دهانه‌ها در سازه فولادی کمتر از 6 متر و در بتنی بسته به نوع سقف کمتر از 7 متر باشد. در صورت وجود دهانه‌های بلند باید با طراح معماری مشورت و تصمیم گیری شود شود تا اقداماتی برای رفع این موضوع در نظر گرفته شود مانند جابجایی یا افزایش ستون‌ها.

چه مواردی باید قبل از شروع طراحی مهندس طراح سازه باید برسی کند؟
چه مواردی باید قبل از شروع طراحی مهندس طراح سازه باید برسی کند؟

نفشه برش ساختمان

مهندس سازه باید برای طراحی نقشه برش ساختمان را با دقت بررسی کند و موارد در نظر بگیرد:

 • کنترل کد های ارتفاعی طبقات

با درنظر گرفتن ضخامت‌ های سازه‌ ای مانند سقف و کرسی چینی در این اعداد، به محاسبه ی باقیمانده ی ارتفاع مفید طبقات پرداخته شود.

 • تشخیص بار معادل دیوار ها، تیغه های داخلی و ارتفاع جان پناه ها با توجه بع ضخامت و ارتفاع آن ها

نکته مهمی که معمولا مهندسان از آن غفلت می کنند اختلاف تراز معماری با تراز سازه ای است. که نباید اختلاف تراز معماری با تراز سازه بیشتر باشد.

کنترل نقشه نما های ساختمان

مهندس محاسب باید نقشه نمای ساختمان را با دقت بسیار برسی کند و موارد زیر را در نظر بگیرد:

 • تعیین ضریب کاهش بار  روی دیوار ها برای تشخیص نسبت در و پنچره ها روی هر دیواره ها
 • درنظر گرفتن در و چنچره ها برای جانمایی دیوار های برشی و مهار بندها 

در صورتی که جانمایی با اثر پیچش کم نباشد باید با  طراح معمار هماهنگ و مشورت شود تا در صورت امکان محل در و پنجره ها تغییر یابد؛ 

 • درن ظر گرفتن کاربری سازه برای انتخاب نوع سازه بتنی و یا فولادی
 • تشخیص نسبت (در و پنجره ها) روی هر دیوار جهت تعیین ضریب کاهش بار روی دیواره ها

 

هلدینگ ساختمانی سپنتا با اجرای پروژه های زیادی از سال 89 در این مقاله سعی نمود تا شما کاربران عزیز را با طراحی نقشه عمرانی و فاز یک دو نقشه عمرانی آشنا سازد، برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان در زمینه ی پروژه های عمرانی و ساختمانی با ما تماس بگیرید.

 

02166004175

ارتباط با هلدینگ سپنتا

برای ارتباط با هلدینگ سپنتا مجری پروژه های ساختمانی از طریق شماره تماس زیر و قسمت درخواست مشاوره اقدام کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Table of Contents