طراحی تخصصی پلان

طراحی تخصصی پلان

طراحی تخصصی پلان چیست؟

همانطور که میدانید اولین قدم برای ساخت سازه های مختلف و حتی ساخت قطعات مختلف صنعتی و ساختمانی ارائه طرحی از سازه است تا با استفاده از آن طرح به طور دقیق به ساخت سازه مورد نظر پرداخت و هیچگونه اشتباهی در آن صورت نگیرد و برای ساخت آن از الگوی مشخصی تابعیت کرد.

از این رو مسئله طراحی تخصصی پلان معماری و طراحی نقشه ساختمان مهمترین امر در ساخت سازه ها محسوب میشود و باید این کار بطور دقیق انجام گیرد تا در انتها سازه مورد نظر همانند طرح اولیه شکل گرفته باشد. در مقاله طراحی پلان ساختمان به ارائه الگو هایی برای طراحی نقشه ساختمان می پردازیم که با استفاده از این الگو ها و پیروی از آنها میتوانید نقشه دقیق تر و بهتر و آسان تری طراحی کنید.

توجه داشته باشید که الگو های بکار رفته در ساخت و طراحی نقشه ها میتواند بسته به نوع زمین و نوع پروژه و نوع کاربری و سایر عوامل مختلف باشد پس با توجه به این تفاسیر مهمترین میتوان گفت که مهم ترین نکته برای طراحی تخصصی پلان های ساختمان توجه به الگو های سازماندهی طراحی پلان است.

خدمات طراحی تخصصی پلان سپنتا

طراحی پلان به عنوان پایه ای ترین آیتم های طراحی معماری، به شمار می رود. از آنجا که طراحی پلان به صورت حرفه ای مقدمه ای برای شکل گیری مناسب ساختمان است؛ تلاش ما بر این است که طی مراحل زیر، به مناسب ترین شکل طراحی پلان دست یابیم.

  • مطالعات توجیهی و بررسی نیاز کارفرما در طراحی پلان با توجه به کاربری ساختمان
  • برنامه ریزی و جمع آوری اطلاعات مربوط به سایت و مکان پروژه
  • شناسایی و بررسی پروژه های ساخته شده در اطراف ملک مورد نظر
  • شناسایی اقلیم و آب و هوای منطقه و بررسی تاثیر آن بر طراحی پلان
  • هویت سازی ، ایده پردازی و شکل گیری کانسپت اولیه
  • جانمایی فضاها در طراحی پلان
  • بررسی و پباده سازی ارتباط بین فضاها
  •  مشاوره اقتصادی برای طراحی پلان
Table of Contents